, !

: bar amsalem
:
: 0
: 0 - (bar amsalem)

, , , , , , , , , , , , , , ",
Shlifim.com
" EpsilonTal -